Vragen stellen. Hoe komen we tot een goede regeling?

  • We gaan na of uw klant het pensioen wel zelf mag regelen: is er misschien een  wettelijk verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds?
  • We toetsen welke pensioenlasten de onderneming voor langere tijd kan dragen;
  • We bespreken wat belangrijk is in een pensioenregeling;
  • We vertalen dat in een concrete pensioenregeling;
  • We adviseren over een pensioenoplossing en bepalen welke pensioenuitvoerder het beste past;
  • We leggen de medewerkers duidelijk uit hoe de regeling in elkaar steekt.

Vervolgens kunnen we uw klant al het werk uit handen nemen.

Ook andere vragen waar de werkgever mee zit, zoals of de pensioenafdracht voor de werkgever verplicht is en of de bijdrage aan het pensioen voor de werkgever aftrekbaar is, beantwoorden we graag. Zo wordt voor de klant alles duidelijk.